Категория: Блог

4 стъпки за създаване на работеща фирмена Facebook страница

Да имаш фирмена Facebook страница е добър начин да засилиш своето дигитално присъствие и влияние. За да бъде работеща и максимално полезна за бизнеса обаче, е необходимо да се...

Read More

Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

Ще ви запознаем накратко със значението на основните термини в дигиталния маркетинг и на някои съкращения, които най-често се употребяват от маркетолозите. Придобиването на най-обща представа за значението им...

Read More