Content marketing

man and woman writing content vector image

Content marketing

Маркетинг на съдържание

Content marketing-ът се отнася до информативно, ценно съдържание, като публикации в блогове, видеоклипове и други материали. Този вид маркетинг помага да се свържете с аудиторията си и да отговорите на въпросите и нуждите ѝ. Може да ви помогне за привличане на потенциални клиенти и приключване на продажби. С качествено, ценно и оригинално съдържание се постига повишаване на информираността на потребителите за предлаганите от вас продукти и услуги.


Вижте нашите 10 съвета за писане на успешни блог статии

Съдържанието трябва да се публикува редовно и да е насочено към целевата ви аудитория. В идеалния случай вашата марка трябва да се превърне в авторитет в бранша чрез публикуване на полезно съдържание. Като спечелите доверието на аудиторията си, тя ще се обръща първо към вас за информация относно най-новите тенденции в сферата, в която работите. Не призовавайте към директна покупка, просто убедително и аргументирано обяснете защо трябва да се закупи от вас.

Цени за Content marketing

Поддръжка на фирмен блог – 4 публикации на тематични статии месечно
при договор за 6 месеца
180 лв./месец
Поддръжка на фирмен блог – 4 публикации на тематични статии месечно
при договор за 12 месеца
135 лв./месец
Писане на тематични статии или новини при еднократна поръчка
/дължина около 700-800 думи/
50лв./публ.
Други услуги по създаване на съдържание 25 лв./час
цените са без ДДС

Често Content marketing-ът се отъждествява с Copywriting, но макар и двете да са свързани със създаване на съдържание, между тях има разлика.
При content marketing-а акцентът е върху доверието към марката и създаване на лоялност у клиентите. Качественият контент маркетинг не се възприема като реклама.
Copywriting-ът, напротив, e с по-откровена рекламна насоченост и може, дори е наложително, да съдържа призиви за покупка.

В Дигитална агенция Технокомп предлагаме и двете услуги по създаване на съдържание, комбинирано или поотделно, в зависимост от нуждите на нашите клиенти.

Предимства на Content marketing:

  • Прави марката разпознаваема, печели авторитет пред конкуренцията;
  • Повишава доверието на клиентите към бранда и предлаганите продукти и услуги;
  • Способства за създаване на лоялни клиенти;
  • Повишава SEO оптимизацията и трафика към сайта с постоянното обогатяване на съдържанието;
  • По-убедителен и ненатрапчив е от стандартната реклама;
  • Постигане на ефект с по-малко инвестиции и бюджет в сравнение с използването на традиционни рекламни методи