Реклама в Google Ads

Google Ads

Реклама в Google Ads

Рекламата на клик в Google – бързи резултати с дълготраен ефект

Платените реклами излизат в търсачката над органичните резултати и получават около 60% от кликовете на потребителите. С правилно подбрани ключови думи и добре обмислено рекламно послание имате голям шанс да попаднете на реален клиент. Освен това Google Ads рекламите се показват на хора, които вече търсят вашият продукт или услуга и са готови да купят, ако попаднат на подходящото предложение.

Създаването на работещи кампании в Google Ads изисква предварителна подготовка. В Дигитална агенция Технокомп предлагаме детайлно проучване на конкуренцията, преди да стартираме рекламна кампания за наш клиент. Създаваме интересни и ангажиращи реклами, които да накарат потребителите да кликнат върху тях.

Цени за кампания в Google Ads

Първоначална настройка на кампания – 100 лв.еднократно
Включва:

  • проучване на ключови думи;
  • проучване на конкуренция;
  • текст на рекламата /заглавия и описания с използване на подходящи ключови думи/;
  • създаване и настройване на кампания, таргетиране.

Поддръжка на кампания – на база на заложения бюджет
– при бюджет под 500 лв. – 100 лв. за кампания
– при бюджет над 500 лв. – 20% от сумата на бюджета за кампанията

Включва:

  • оптимизиране;
  • проследяване;
  • анализ на резултатите

*цените са без ДДС