E-E-A-T – Google въвежда нов критерий за оценка на качеството на уеб сайтовете

голяма лупа подпряна върху дървени кубчета с надпис SEO ranking

E-E-A-T – Google въвежда нов критерий за оценка на качеството на уеб сайтовете

Търсачката надгражда концепцията за E-A-T с допълнително “E” за опит

За да може да противодейства на нелоялните техники за SEO оптимизация, които се опитват да заблудят алгоритъма, Google разработи концепцията E-A-T. Това е акроним от Expertise, Autority, Trust /експертност, авторитет, надеждност/. Терминът идва от насоките за оценка на качеството на търсене на Google / QRG/. Отразява трите основни критерия, според които търсачката определя качеството, а оттам и реда на подреждане в SERP на уебсайтовете.

Новината е, че тези критерии вече не са три, а четири. Това пише Matt G. Southern в своя статия, публикувана в Searh Engine Journal. От нея става ясно,  че Google актуализира своите насоки за оценяване на търсенето. Добавя се и опитът /Experience/, който притежават създателите на съдържание . Този опит става по-важен от всякога за класирането в резултатите.

Experience, Expertise, Authority, Trust

Новият акроним E-E-A-T означава опит, експертност, авторитет и надеждност (Experience, Expertise, Authority, Trust).

Насоките на Google за оценяване на качеството на търсене / QRG/ са също актуализирани. В тях са публикувани инструкции към оценяващите качеството да обръщат внимание и да дават оценка на опита на създателя на съдържание.

В актуализираните насоки на Google за оценка на качеството на търсенето се казва следното за опита:

“Вземете предвид в каква степен създателят на съдържанието има необходимия непосредствен или житейски опит за темата. Много видове страници са надеждни и постигат добре целта си, когато са създадени от хора с богат личен опит. Например, на кое бихте се доверили: на ревю на продукт от човек, който лично е използвал продукта, или на “ревю” от човек, който не го е използвал?”

В допълнение към добавянето на опита като фактор, Google поставя нов акцент върху доверието. То вече заема централна позиция спрямо опита, експертизата и авторитета.

Графика с новите критерии на Google за оценяване на качеството E-E-A-T - опит, експертност, авторитет и надеждност
E-E-A-T – опит, експертност, авторитет и централна позиция за надеждност /доверие/

Доверието /надеждността/ е най-критичният компонент на E-E-A-T, казват от Google. Това е така, “защото страниците, на които не може да се вярва, имат ниско ниво на E-E-A-T, независимо колко опитни, експертни или авторитетни могат да изглеждат”.

Опитът, експертизата и авторитетността подпомагат оценката на доверието от страна на оценителя на качеството.

Ако сте следвали  указанията на Google по отношение на E-A-T до този момент, значи сте на път да изградите нивото на доверие, което търсят оценителите на качеството на Google.

Ето как да се уверите, че поддържате това доверие, като демонстрирате и опит от първа ръка.

Как оценителите на качеството на Google оценяват E-E-A-T

Насоките за оценка на качеството на търсене на Google съдържат няколко глави, в които се оценява E-E-A-T , като това става от най-ниско към много високо ниво.

Глава 4.5.2: Най-ниско ниво на E-E-A-T

В тази глава се казва:

“Ако E-E-A-T на дадена страница е достатъчно нисък, хората не могат или не трябва да използват основното съдържание /Main Content/ на страницата. Ако страница по темите на YMYL /Your Money, Your  Life / е силно неекспертна, тя трябва да се счита за Ненадеждна и да бъде оценена като Най-ниска. Използвайте Ниската оценка, ако страницата и създателят на съдържанието имат изключително негативна репутация. Дотолкова, че много хора биха сметнали страницата или сайта за недостоен за доверие.”

Глава 5.1: Липса на E-E-A-T

В тази глава от указанията на Google за оценяване на качеството на търсене има примери за това, какво трябва да търсят оценяващите качеството, когато оценяват ниско ниво на E-E-A-T:

„Нискокачествените страници често нямат подходящо ниво на E-E-A-T за темата или целта на страницата. Ето някои примери:

  • Създателят на съдържанието няма подходящ опит. Пример: ревю на ресторант, написано от човек, който никога не е ял в ресторанта;
  • Създателят на съдържанието не разполага с адекватна експертиза. Пример: статия за това, как да скачате с парашут, написана от човек, който няма опит в тази област;
  • Уебсайтът или създателят на съдържанието не е авторитетен или надежден източник по темата на страницата. Пример: данъчен формуляр, предоставен за изтегляне в готварски сайт;
  • Страницата или уебсайтът не са надеждни за целта си. Пример: страница за пазаруване с минимална или липсваща информация за клиентското обслужване.”

Освен това Google казва, че положителната репутация не може да преодолее липсата на E-E-A-T за темата или целта на страницата.

Глава 7.3: Високо ниво на E-E-A-T

Глава 7.3 от насоките на Google за оценка на качеството съдържа информация относно критериите за постигане на високо ниво на E-E-A-T.

По отношение на демонстрирането на опит Google казва:

“Страниците с високо ниво на E-E-A-T са надеждни или много надеждни. Опитът е ценен за почти всяка тема. Публикациите в социалните медии и дискусиите във форумите често са с високо качество, когато включват хора, които споделят своя опит. От писането на симфонии до преглеждането на домакински уреди – опитът от първа ръка може да направи публикацията в социалната медия или страницата за дискусия висококачествена.”

Глава 8.3 Много високо ниво на E-E-A-T

В глава 8.3 от насоките за оценяване на качеството на Google е представена информация относно критериите за постигане на най-високо ниво на E-E-A-T:

“Много високото ниво на E-E-A-T е отличителен фактор за страниците с най-високо качество. Уебсайт или създател на съдържание, който е уникално авторитетен, водещ източник по дадена тема, има много висок E-E-A-T. Може да се счита, че създател на съдържание с богат опит има много висок E-E-A-T за теми, при които опитът е основният фактор за доверие. Много високото ниво на опит може да оправдае много висока оценка на E-E-A-T. Уебсайтовете и създателите на съдържание с много висок E-E-A-T са най-достоверните източници в интернет по дадена тема.”

Във връзка с казаното до тук ви съветваме да съобразите своя SEO маркетинг с  най-новата насока за оценка на качеството E-E-A-T и демонстрирайте опит от първа ръка!
Това ще помогне на вашия сайт да постигне видимост и предни позиции в търсенето на Google. Ако редовно следите накъде върви Google с QRG, няма да бъдете негативно засегнати от някоя актуализация на алгоритмите му или други наказания.

Източник: SEJ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *