Интегриран маркетинг

интегриран дигитален маркетинг

Интегриран маркетинг

Интегрираният маркетинг дава възможност на потребителите да получават последователни и убедителни съобщения за марката чрез различни маркетингови канали. Когато говорим за дигитален маркетинг, става въпрос за комбинираното използване на различните негови инструменти, с цел да се въздейства на купувача. Работи се по създаването на стратегия, която по интегриран начин да подтикне потребителя да премине през процеса на вземане на решение за покупка.

Използвайте различни методи за маркетингова комуникация в зависимост от предлаганите от вас продукти/услуги и от начините, по които вашата целева аудитория предпочита да получава информация. Оттам определете кои канали са най-подходящи за вашата конкретна кампания. Ако разполагате с ограничен бюджет, е особено наложително добре да подберете използваните канали, за да може вложените в тях средства да доведат до максимална ефективност и продажби.

С оглед на нуждите на малкия и средния бизнес и на базата на наблюденията, натрупани в процеса на нашата маркетингова дейност, определихме три пакетни предложения за интегриран маркетинг, които да ви улеснят при подбора на инструментите за дигитален маркетинг, които да използвате, за да стимулирате растежа на вашия бизнес и да генерирате нови потенциали клиенти.

План
TWO IN ONE

Включва

SEO + Google Ads

/ подходящ за корпоративен сайт или сайт, предлагащ услуги/

План
THREE IN ONE

Включва

Google Ads + Facebook Ads + Copywriting

/ подходящ за онлайн магазин/

План
ALL IN ONE

Включва

SEO+ Google Ads + SMM + Content marketing + Copywriting + E-mail marketing

/подходящ за цялостно представяне на бранда/